Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / งานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018

งานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018


วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 13:00 น. – 14:00 น. คุณกวิน ชุติมา กรรมการและเหรัญญิก สถาบันการเดินและการจักรยานไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Car Free Day 2018 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

คุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าวครั้งนี้ร่วมกับ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เข้าร่วมงานฯ ด้วย เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจสื่อสาร กลุ่มธุรกิจจักรยาน และสื่อมวลชน ประมาณ 100 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการรับชมวีดิทัศน์ Bangkok Car Free Day 2018 ภายใต้สโลแกน “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม”


Car Free Day 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมกับประชาชน ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร กระตุ้นและส่งเสริมให้คนหันมาเดินทางรูปแบบอื่นๆ กันบ้าง ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และสร้างการรับรู้นโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งสาธารณะ

คุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้ประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กรุงเทพมหานครจึง มุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มาใช้ รองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืนนี้ ถูกนําไปใช้ในหลายๆ มหานครทั่วโลก และได้ผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนเป็นระบบการเดินทางหลัก จึงสามารถบรรทุกคนได้เป็นจํานวนมาก ช่วยแก้วิกฤตการจราจรบนท้องถนน ทั้งยังเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม


Bangkok Car Free Day 2018 จะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 06:00 น. – 12:00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. ชวนคนออกมาร่วมปั่นจักรยาน จากลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ – ถนนราชดําริ ถนนเพชรบุรี – ถนนบรรทัดทอง – ถนนพระราม 9 และกลับเข้าสู่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้คนเดิน คนใช้จักรยาน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน Car Free Day 2018 ด้วย วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. – 14:00 น. ไปจัดนิทรรศการเดินไป ปั่นไป ที่ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 06:00 น. – 12:00 น. พบกับบูธสถาบันฯ ได้ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มาเล่นเกมส์สนุกๆชิงรางวัล พร้อมได้สาระกับพวกเราได้ทั้ง 2 วันนะคะ แล้วพบกันค่ะ

จักรยานสีเขียว รายงาน.

 

Check Also

School Zone โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน