Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / เตรียมพบกับการประชุม ส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย

เตรียมพบกับการประชุม ส่งเสริมเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย

 เร็วๆนี้ พบกับ !!!

 • The 7th Thailand Bike and Walk Forum
  ประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
 • The 2nd World Bicycle Day
  รณรงค์ส่งเสริมใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ก่อน) ถึงวันจักรยานโลก

มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

 • กระเทาะผลงานวิจัยเดิน จักรยาน ที่นำไปปปรับใช้ได้จริง
 • ตัวอย่างเมือง-ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อการเดิน-การใช้จักรยาน เริ่มต้นอย่างไรถึงจะดี ?
 • เมื่อผู้บริหารปรับ (แนวคิด) …เมืองก็เปลี่ยน ทัศนะผู้บริหารต่อประเด็นเดิน-จักรยาน
 • นิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรม และไอเดียน่าสนใจ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อเมืองยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

 • รณรงค์ส่งเสริมใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ก่อน) ถึงวันจักรยานโลก
  The 2nd World Bicycle Day  (WBD)

องค์กรสนับสนุนหลัก/หน่วยงานดำเนินการ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

องค์กรเจ้าภาพร่วม (ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562)

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอนามัย
 • กองบังคับการตำรวจจราจร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
 • สถาบันวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City innovative Research Academy–SCiRA)
 • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • สมาคมการผังเมืองไทย
 • สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) กระทรวงคมนาคม
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

 

หมายเหตุ : รายชื่อหน่วยงานเรียงตามลำดับตัวอักษร

Check Also

อินเดียแปลงขยะพลาสติกเป็นถนน สร้างงานให้คนท้องถิ่น