Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ชีวิตชีวาที่...เกาะหวายไทยพวน

ชีวิตชีวาที่...เกาะหวายไทยพวน

เก็บบรรยากาศอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมให้กลุ่มคนสูงวัยในชุมชน ได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีจักรยาน เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ ในหลายๆกิจกรรมในชุมชน
และนี่คือความสุข รอยยิ้ม ของชาวเกาะหวายไทยพวน ที่พร้อมแบ่งปัน และเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนคนเดินปั่นทุกคน ที่สามารถลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ภาพโดย:ทีมพื้นที่โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

Check Also

ผู้นำหญิง นำโลกในช่วงโรคระบาด