Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ขอเลื่อนการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

ขอเลื่อนการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

ประกาศ📣 
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ ทางมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ขอเลื่อนการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and Walk Forum)
ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
และกำหนดการจัดงานใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป เร็วๆนี้

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Check Also

จักรยาน เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยคนในเมือง-ชุมชน