Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย จักรยานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติคันแรกของโลก

ไม่น่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อ ว่าเดี๋ยวนี้เราทำจักรยานได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ 1 เครื่องเท่านั้น

จักรยานคันแรกของโลก ที่ทำจากเครื่องพิมพ์นี้ เป็นจักรยานตัวอย่างที่จัดทำโดยบริษัท อารีฟโว (Arevo) ซึ่งใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากเงินสนับสนุนของกองทุนสำนักงานข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐฯ หรือ ซีไอเอ (CIA) จัดทำในแคลิฟลอเนียร์

จักรยานจากเครื่องพิมพ์นี้ จะถูกผลิตด้วยการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโครงสร้างไว้แล้ว และพิมพ์ด้วยเส้นไยคาร์บอนที่แข็งแรง เรียกกันว่า วัสดุคอมโพสิต และวัสดุพลาสติก Thermoplastic เพื่อให้เส้นยึดติดติดกัน ทุกกระบวนการแทบไม่ต้องใช้แรงงานคนเลย และมีต้นทุนไม่ได้ต่างกันมากจากจักรยานทั่วๆ ไปด้วย

ที่สำคัญ เป็นจักรยานที่ผลิตแล้วใช้ได้จริง ทนทาน แข็งแรงรับน้ำหนักและปั่นได้ดีทีเดียว

อย่างไรก็ตาม จักรยานคันแรกนี้ พิมพ์ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ สาธิต และจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดสอบเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ว่าจะแข็งแรง ใช้งานได้ดีแค่ไหน เพื่อนำไปสู่การผลิตพาหนะ หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เครื่องยิน ยานอวกาศ เป็นต้น

ชมวิดีโอสาธิตได้ที่ http://www.arevo.com

ที่มา : http://www.arevo.com
http://www.jaccomposites.com
http://www.omgnews.today

 

 

Print Friendly, PDF & Email