Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย งานวิจัยยืนยัน ผู้หญิงออกกำลังกาย ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

วารสารการแพทย์ Neurology จากสวีเดน ตีพิมพ์ผลการวิจัยที่พบว่า ผู้หญิงที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมได้ ถึงร้อยละ 90

ทีมวิจัยที่ติดตามสุขภาพผู้หญิง ศึกษาผู้หญิง จำนวน 191 คน ในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายอย่างจริงจัง เช่น การปั่นจักรยาน การวิ่ง การเดิน อย่างเข้มข้นหรือเป็นประจำ พบว่าสัญญาณโรคสมองเสื่อมมีความเสี่ยงน้อยลง หรือเรียกได้ว่า ลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมได้อย่างน่าทึ่ง

ส่วนกลุ่มที่ออกกำลังกายน้อย หรือ ไม่ออกกำลังกายเลย มีความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม เร็วกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายถึง 11 ปี

ทั้งนี้ ทีมแพทย์ได้ให้ความเห็นว่า ที่จริงแล้ว การออกกำลังกายไม่ได้ป้องกันโรคความจำเสื่อมโดยตรง แต่ที่น่าประหลาดใจ คือ การค้นพบประโยชน์จากการออกกำลังกายที่ส่งผลระยะยาว เพราะทำให้หัวใจเต้นแรง สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองให้ดีอยู่เสมอ

ปัจจุบัน โรความจำเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ พบมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง โดยทางการแพทย์ระบุว่า การลดความเสี่ยงโรคทำได้โดย ออกกำลังกายตั้งแต่เนิ่นๆ หรือตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง พักผ่อนให้เพียงพอ และลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเกินพอดี จะช่วยได้

นอกจากนี้ สถาบันโรคอัลไซเมอร์จากสหรัฐฯ ยังแนะนำว่า การดูแลสุขภาพ ถึงจะช้า แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลย แม้จะเริ่มในวัยกลางคน ก็ยังให้ผลที่ดี

ที่มา : www.voathai.com

Print Friendly, PDF & Email