Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย 13 ข้อห้ามจอดจักรยาน


ขี่จักรยานก็ต้องรู้กฏหมายจราจร เพราะตามพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา18 กล่าวถึงข้อห้ามจอดจักรยานไว้ 13 ข้อด้วยกัน ลองดูกันค่ะว่า เราแม่นเป๊ะสักกี่ข้อ เหนือสิ่งอื่นใดฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะจ้ะ จะได้ไม่เผลอทำผิดกฏจราจรกัน
1. บนทางเท้า
2. บนสะพานหรือในอุโมงค์
3. ตรงทางร่วมทางแยก หรือระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก
4. ตรงทางข้ามหรือระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
5. ตรงเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อดับเพลิง
7. ในระยะ 10 เมตรจ  ากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
8. ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
9. ห้ามจอดซ้อนกับรถอื่นทีจอดอยุ่ก่อนแล้ว
10. ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 เมตรจากปากซอย
11. ในที่คับขัน
12. ในระยะ 15 เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตรในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์
13. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร

(ref:ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง “กฏหมายจราจร เรื่องทีต้องรู้”(จัดพิมพ์ 3ภาษา ไทย,อังกฤษ,เมียนมาร์) ของสถาบันการเดินและการจักรยานไทย)

Print Friendly, PDF & Email