Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย นักเดิน-ปั่นเมืองเบียร์ เรียกร้องการจัดการเพื่อการเดิน-ปั่นในช่วงโรคระบาด

นักเดิน-ปั่นเมืองเบียร์ เรียกร้องการจัดการเพื่อการเดิน-ปั่นในช่วงโรคระบาดในช่วงโรคระบาดนี้ หลายคน หลายประเทศ หันมาสนใจใช้การขี่จักรยาน หรือการเดินในการเดินทางมากขึ้น เพราะช่วยสร้างระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ แต่หลายประเทศก็พบปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ไม่ได้รองรับการเดิน หรือการขี่จักรยานสักเท่าไหร่ นักเดิน-ปั่นในเยอรมนีจึงลุกขึ้น ส่งคำร้องถึงรัฐบาลให้ดูแลให้ด้วย

“…เพราะการเดิน และขี่จักรยาน แทนการใช้ขนส่งสาธารณะช่วยลดหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของขนส่งสาธารณะ ทั้งรถประจำทาง รถไฟ และรถไฟใต้ดิน ควรให้ผู้ไม่มีทางเลือกในการเดินทางอื่นจริงๆ ได้ใช้

แต่สำหรับผู้ที่มีทางเลือกเดินทางอื่น อย่างการเดิน หรือขี่จักรยานนั้น ทางรัฐควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานชั่วคราวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงโรคระบาด เช่น การดูแลจัดช่องทางจักรยานชั่วคราว ดูแลเรื่องการใช้ความเร็วของรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และสำหรับคนเดินถนนก็ควรจัดพื้นที่ให้เพียงพอ เช่น การจัดแบ่งพื้นของถนนมาให้คนเดินเมื่อทางเดินเท้าหนาแน่นเกินไปเพื่อเว้นระยะห่าง (Social Distancing) จากกันได้…”

นี่เเป็นส่วนหนึ่งในคำร้องจากนักเดิน-ปั่น ชาวเยอรมันเรียกร้องให้รัฐดูแล และจัดการโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการเดิน-ปั่นในช่วงโรคระบาด

นอกจากเยอรมนีที่เรียกร้องพื้นที่สำหรับนักเดิน-ปั่นแล้ว ที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ ก็มีการปิดถนนบ้างสายในเมือง เพื่อให้มีพื้นที่ในการเว้นระยะห่างในการเดินทางมากขึ้น ทำให้หลายคนก็พร้อมออกมาเดิน หรือขี่จักรยานในการเดินทางแทน ซึ่งการทำเช่นนี้นอกจากจะช่วยลดความหนาแน่นของขนส่งสาธารณะลงแล้ว ก็ยังทำให้ผู้คนที่อยู่บ้านนานๆ ได้มีโอกาสออกกำลังกาย และรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดอีกด้วย

อยากให้บ้านเรามีการปรับปรุงเลนจักรยาน และฟุตบาทที่ทำให้เดินง่ายขึ้นบ้างจังเลยคะ

ข้อมูลอ้างอิง : https://epha.org/researchers-call-on-decision-makers-to-enable-safe-walking-and-cycling-during-the-covid-19-pandemic/

Print Friendly, PDF & Email