Home ข้อมูลความรู้ บทความ ไปปั่นในเมืองบอร์ดอกซ์ ประเทศฝรั่งเศส

แม้ใจกลางเมืองจะมีการจราจรคับคั่ง แต่รอบๆ เมืองบอร์ดอกซ์มีเส้นทางชนบทอันสวยงามที่สามารถขี่จักรยานไปเที่ยวชมได้ เมืองนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการเดินทางด้วยจักรยาน มีเส้นทางจักรยานที่ยาวกว่า 643 กิโลเมตร มีเส้นทางจักรยานสายหลักตัดผ่านไปด้านตะวันตกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก และเส้นทางจักรยานที่ตัดผ่านไปด้านตะวันออกเฉียงใต้สู่เมืองตูลุส เมืองท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส เมืองบอร์ดอกซ์ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 เมืองแห่งไวน์ที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในแนวคิดปั่นไปชมวัฒนธรรมไวน์ของเมืองยังเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกด้วย

จัดอันดับโดย Copenhagenize บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองจักรยานและให้คำปรึกษาแก่เมืองจักรยานที่สำคัญระดับโลก จากผลการสำรวจเมื่อปี 2017

 

Print Friendly, PDF & Email