คุณเคลลี่ ลาร์สัน มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ผู้สนับสนุน โครงการเดินสบาย ปั่นปลอดภัย ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองสุขภาพดี (Partnership for healthy cities) ส่งเสริมการเดินทางทางเลือก (เดิน จักรยาน) เพื่อกรุงเทพฯ เมืองสุขภาพดี เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมประชุมร่วมกับรองผู้ว่าฯ ศานนท์ หวังสร้างบุญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจส. มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และ Urban Ally

นอกจากนี้ คุณเคลลี่ ยังลงพื้นที่เพื่อดูการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพในย่านบำรุงเมือง โดยมีคุณศิลป์ ไวยรัชพานิช ผู้จัดการ
โครงการฯ และกรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย นำลงพื้นที่

Print Friendly, PDF & Email