Home / Highlight / ข้อกำหนดของการปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดของการปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสหราชอาณาจักร

แปลและเรียบเรียงโดย : สรัสวดี โรจนกุศล


ที่มาภาพ :  https://www.cyclinguk.org/article/cycling-coronavirus-era

การปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เราไม่สามารถไปออกกำลังได้ สหราชอาณาจักรจะมีการประกาศคำแนะนำและข้อกำหนดในปั่นจักรยานออกมาเรื่อยๆ โดยจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสหราชอาณาจักร

อังกฤษ : นายกรัฐมนตรีประกาศข้อกำหนดใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ประชาชนต้องอยู่บ้านและเดินทางด้วยเหตุผลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายด้วย แต่การออกกำลังคุณต้องออกกำลังเพียงคนเดียวหรือออกกำลังกายกับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวคุณต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย นอกจากนั้นยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมในการออกกำลังคือ ออกำลังกายวันละครั้งในพื้นที่ของคุณ (ที่บ้านหรือใกล้บ้าน) โดยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่

ไอร์แลนด์เหนือ : ในช่วง 6 สัปดาห์นับจากวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านไอร์แลนด์เหนือมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ คือ ห้ามการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม (รวมถึงการขี่จักรยานเป็นกลุ่ม) ยกเว้นในกรณีที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ขณะนี้มาตรการเพิ่มเติมกำลังรอการอนุมัติ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2564)

สกอตแลนด์ : ข้อกำหนดใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นเหตุผลที่อนุญาต รวมถึงการออกกำลังกาย คุณต้องออกกำลังกายเพียงคนเดียวหรือออกกำลังกายกับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น หรือกับบุคคลอื่น (ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม) การออกกำลังกายจะต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดในสถานที่เดียวกันและสถานที่นั้นจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่พักอาศัยของคุณหรือระยะทางไม่เกิน 5 ไมล์หรือประมาณ 8 กิโลเมตรจากเขตพื้นที่พักอาศัยของคุณ

เวลส์ : ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลส์ทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในระดับการแจ้งเตือนระดับ 4 ซึ่งหมายความว่าอนุญาตให้ออกกำลังกายกลางแจ้งเพียงลำพังหรือกับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ไม่มีการจำกัด เวลาในการออกกำลังกาย แต่ควรเริ่มต้นและสิ้นสุดจากที่บ้านในทุกครั้ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็อนุญาตให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องขับรถไปยังสถานที่เพื่อออกกำลังกาย

เริ่มต้นและสิ้นสุดจากที่บ้านในทุกครั้ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็อนุญาตให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องขับรถไปยังสถานที่เพื่อออกกำลังกาย


ที่มาภาพ : https://www.cyclinguk.org/article/coronavirus-qa-cycling-guidance

สำหรับประเทศไทยก็มีการประกาศปิด(ชั่วคราว) สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ร่วมถึงสถานที่หรือสนามออกกําลังกายในร่ม(ฟิตเนส) ทำให้มีข้อกำจัดในการออกกำลังกาย แต่พวกเรายังสามารถปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายหรือการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เพียงแค่ต้องระวัดระวังให้มากขึ้น ใส่หน้ากากอนามัยมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ปั่นจักรยานเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

พวกเราออกมาปั่นจักรยานกันเถอะได้ทั้ง สุขภาพดี ฟรีค่าเดินทาง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

ข้อมูลอ้างอิง:

1. https://www.cyclinguk.org/article/coronavirus-qa-cycling-guidance
2. https://www.britishcycling.org.uk/about/article/20200512-about-bc-news-British-Cycling-Updated-Coronavirus-Guidance-0
3. https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2005040

 

 

Check Also

กระแสของการใช้จักรยานในต่างประเทศในยุค COVID-19 ของ Strava Year in Sport 2020