Home / Highlight / งานวิจัยสนับสนุน ผู้หญิงนี่ล่ะนักปั่นตัวยง

งานวิจัยสนับสนุน ผู้หญิงนี่ล่ะนักปั่นตัวยง

งานวิจัยสนับสนุน ผู้หญิงนี่ล่ะนักปั่นตัวยง

หลายคนสังเกตว่า ไปปั่นจักรยานที่ไหนๆ ก็มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง หรือ เดินเข้าร้านจักรยาน ทำไมมีแต่ผู้ชาย น้อยรายที่จะเป็นผู้หญิง จนเกิดความเข้าใจและสงสัยที่ว่า หรือผู้หญิงไม่ชอบปั่่นจักรยาน ?

เรื่องนี้ มีผู้สนใจทำการสำรวจความคิดเห็นในการขี่จักรยาน ของเพศชายและหญิง โดยศึกษาจาก Princeton Survery Research Associates, National Poll และงานวิจัยหลายชิ้นในอเมริกา ซึ่งพบข้อมูลเป็นไปในทางตรงกันข้าม นั่นคือ ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบการขี่จักรยาน โดยดูได้จากคำถามและคำตอบที่ได้ ดังนี้

1. ผู้หญิงไม่ชอบจักรยานเท่าไหร่นัก ?
คำตอบ : ผู้หญิงอเมริกัน จำนวนถึง 82% รู้สึกชอบ รู้สึกดี และมีทัศนคติทางบวก ต่อการขี่จักรยาน

2. ผู้หญิงไม่ได้กังวลอะไร ในการขี่จักรยาน ?
คำตอบ : 2 ใน 3 ของผู้หญิงเห็นด้วยว่าไม่กังวล และมองว่าสถานที่ขี่จักรยานส่วนใหญ่เป็นที่ปลอดภัย

3. กลุ่มผู้หญิง เป็นกลุ่มลูกค้าส่วนน้อย ที่จะซื้อจักรยาน ?
คำตอบ : พบว่าผู้หญิงที่จ่ายเงินซื้อจักรยาน มีมากถึง 60%

4. ผู้หญิงไม่ค่อยสนใจการขี่เท่าไหร่นัก
คำตอบ : ผู้หญิง 47% สนใจข้อมูลการขี่จักรยานเสมอ

5. ผู้หญิงที่สนใจจักรยานมีส่วนน้อย และมักเป็นกระแสสั้นๆ เท่านั้น
คำตอบ : สถิติผู้หญิงที่เข้าร่วมทริปขี่จักรยานในปี 2009 มีจำนวนถึง 50 ล้านคน ซึ่งถือว่าไม่น้อย

6. ผู้หญิงไม่นิยมขี่จักรยานไปทำงาน
คำตอบ : ตั้งแต่ปี 2007-2011 จำนวนผู้หญิงที่ขี่จักรยานไปทำงาน มีเพิ่มขึ้นถึง 56%

7. การปั่นจักรยาน ไม่น่าจะเป็นกีฬายอดนิยมสำหรับผู้หญิง
คำตอบ : จักรยานเป็นกีฬา 9 ใน 47 อย่างที่ได้รับความนิยม และนิยมมากกว่า โยคะ เทนนิส และซอฟต์บอล

8. ผู้หญิงไม่ชอบจ่ายเงินในเรื่องเกี่ยวกับจักรยาน
คำตอบ : ส่วนแบ่งการตลาดระบุผู้หญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 37% ในตลาดจักรยาน

9. ผู้ชายขี่จักรยาน มักเป็นตัวแทนการทำกิจกรรมในชุมชนมากกว่าผู้หญิง
คำตอบ : 45% ของผู้จ่ายเงินให้กิจกรรมด้านจักรยาน หรือสนับสนุนองค์กรต่างๆ มักเป็นผู้หญิง

10. ไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยานที่เป็นผู้หญิง
คำตอบ : มีบล็อกเกอร์ ไม่น้อยกว่า 630 รายที่เป็นผู้หญิง และพวกเธอเป็นนักปั่นด้วย

ที่มา : http://www.bikeleague.org

Check Also

การเดิน&ใช้จักรยาน คือคำตอบ เพิ่ม PA ลด SB