Home / Highlight / เมืองกาฬสินธุ์ : เมื่อจักรยานอยู่ในชีวิตประจำวัน

เมืองกาฬสินธุ์ : เมื่อจักรยานอยู่ในชีวิตประจำวัน


ถึงแม้ว่าเมืองกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตรวดเร็ว เช่นเดียวกับเขตอำเภอเมืองของจังหวัดอื่นๆ แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ ที่นี่ มีไลฟ์สไตล์ที่นิยมขี่จักรยานมากจนไม่น่าเชื่อ

แม้เมืองกาฬสินธุ์ จะเป็นรองด้านศักยภาพการท่องเที่ยว แต่กลับมีความน่าสนใจในเรื่องของผังเมือง ที่เอื้อต่อการใช้จักรยานอย่างยิ่ง นั่นเป็นเหตุผลที่ ใครได้ไปกาฬสินธุ์ มักจะยังเห็นภาพคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติอยู่เสมอ

ผลการสำรวจวิจัยการใช้จักรยานในเมืองกาฬสินธุ์นี้ พบว่า มีประชาชนถึงร้อยละ 83.57 ที่นิยมจักรยาน และยินดีเปลี่ยนวิถีมาเดินหรือใช้จักรยานมากขึ้น หากเห็นหนทางที่ช่วยให้แก้ปัญหามลพิษในเมืองได้

สำหรับการส่งเสริมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น มีการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้่บริหารเมือง ที่สนับสนุนให้คนใช้จักรยานอย่างเต็มที่ จึงไม่เปลี่ยนแปลงผังเมืองเพื่อตอบสนองคนใช้รถยนต์มากเกินไป

เมืองนี้มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและมีชมรมขี่จักรยาน ที่ช่วยกันกระตุ้นการใช้อยู่เสมอ การเดินทางในเขตเมืองเดินทางง่าย ไม่ไกล พื้นที่และถนนดีพอที่จะขี่ ไม่เกิดอุปสรรค และที่สำคัญที่สุดคือ เทศบาลเมืองมีการจัดกิจกรรมส่งเริมการใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในการใช้จักรยานของเมืองกาฬสินธุ์ย่อมมีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การกลัวอันตรายจากหมา หรือรถ กลัวจักรยานถูกโขมย กลัวอุบัตเหตุ และความไม่ปลอดภัย เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มากนัก แต่น่าดีใจที่ถูกนำไปเป็นข้อถกเถียง หรือใช้เป็นแผนในการปรับพื้นที่เมืองอยู่เสมอ

เป้าหมายของกาฬสินธุ์ ไม่ใช่แค่ใช้จักยานแล้วดี แต่พวกเขาอยากให้ที่นี่ เป็นเมืองแห่งจักรยาน เป็นเมืองสะอาด และดีต่อการเดินทางของลูกหลานในอนาคตด้วย

 

ที่มา : จากงานวิจัยแปลงกาย ใช้ได้จริง “เดินไป ปั่นไป” ฉบับที่ 19 /โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อกาเรดินและการใช้จักรยาน

 

 

 

Check Also

สรุปผลโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ