Home / Highlight / นโยบายหนุนปั่น ฝรั่งเศส ยิ่งปั่นยิ่งได้เงิน

นโยบายหนุนปั่น ฝรั่งเศส ยิ่งปั่นยิ่งได้เงิน


น่าจะมีไม่กี่ประเทศในโลก ที่กล้าประกาศรณรงค์ให้คนหันมาปั่นจักรยาน ด้วยสโลแกนที่ว่า

“ยิ่งปั่น ยิ่งได้เงิน”

นั่นคือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ด้วยการตระหนักในปัญหามลพิษอากาศที่นับวันจะรุนแรงขึ้นแทบทุกเมือง จนเป็นเหตุให้กระทรวงคมนาคม ได้ทดลองใช้มาตรฐาน จ่ายเงินให้ผู้ขับขี่จักรยาน เดินทางไปทำงาน

เป็นนโยบายที่เก๋ และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทันที

เหตุผลที่รัฐบาลตัดสินใจให้เงินสนับสนุนคนใช้จักรยานไปทำงาน ก็เพราะว่า เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณ ที่ผู้คนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองให้น่าอยู่ขึ้น ด้วยการไม่เพิ่มมลพิษในอากาศจากรถยนต์นั่นเอง

โครงการให้เงินแก่นักปั่นนี้ เริ่มต้นที่ผู้ใช้จักรยานราว 10,000 คน โดยมีอัตราที่ต้องจ่ายให้อยู่ที่ กิโลเมตรละ 11 บาท

หากบ้านกับที่ทำงานห่างกัน 5 กิโลเมตร จะได้เงินประมาณ 110 บาทต่อวัน หรือเดือนละ 3,300 บาท ถือว่าไม่เลวทีเดียว

รัฐตั้งเป้าไว้ว่า จะทำให้มีผู้สนใจปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นการใช้เงินไม่มาก ถ้าเทียบกับความสะอาดของเมือง และมลพิษที่จะลดลงในอนาคต

ที่มา : http://www.inhabitat.com

Check Also

ทำยังไงให้เดินได้ 10,000 ก้าวต่อวัน