Home / บทความ / งานวิจัยชี้ ปัญหามลพิษกระทบสติปัญญามนุษย์

งานวิจัยชี้ ปัญหามลพิษกระทบสติปัญญามนุษย์

ผลงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเยล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน สำรวจอาสาสมัครประมาณ 25,000 ราย ในจีน ผ่านข้อสอบคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ ในปี 2010 และ 2014 ที่ผ่านมา

พบว่า ผู้วิจัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นของระดับมลพิษในอากาศ มีค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ด้านการศึกษาต่ำกว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อากาศปลอดโปร่ง

การทำข้อสอบเพื่อหาข้อเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบของสมมุติฐานจาก

นักวิจัยชื่อ Xi Chen ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านนโยบายสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ ที่เขาพบว่าผลกระทบจากการสูดดหมอกควัน หรืออากาศที่เป็นพิษเป็นประจำนั้น ส่งผลให้การเรียนรู้ด้อยลงได้

โดยอาจสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างสูญเสียความรู้ทางการศึกษาเฉลี่ย 1 ปี เมื่ออาศัยในที่มีมลพิษทางอากาศระดับสูงหรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ “หมอกควันและมลพิษ” ทำให้ความฉลาดลดลง

อย่างไรก็ตาม บทสรุปงานวิจัยนี้ ยังมีการถกเถียงต่อมา และมีการคัดค้าน รวมทั้งเรียกร้องให้เก็บข้อมูลที่ละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม รวมถึงการวิเคราะห์ถึงสาเหตุอื่นที่มีผลต่อสมองร่วมด้วย

แม้การถกเถียงดังกล่าวยังไม่มีข้อสรุปว่า ผลวิจัยนี้ถูกต้องที่สุดหรือไม่ แต่ก็ได้สร้างความสนใจต่อการแก้ไขปัญหามลพิษในจีนเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองได้รับผลกระทบด้านสติปัญญาที่มากกว่านี้.

 

ที่มา : http://www.nextshark.com, www.shanghai.ist

 

 

Check Also

ฝูงนากที่บางขุนเทียน สัญญาณแห่งความหวังการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน