Home / บทความ / เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองจักรยานแห่งแรกของโลก

เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมืองจักรยานแห่งแรกของโลก


“เมืองที่ออกแบบให้มีเลนจักรยานยาวถึง 454 กิโลเมตร ในแต่ละสัปดาห์มีคนใช้จักรยานเดินทางมากถึง 1.4 ล้านกิโลเมตร ได้รับการขนานามอย่างเป็นทางการว่าเป็นเมืองจักรยานแห่งแรกของโลก มีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรมจักรยานที่ฝังรากลึก ประชากร 50% เดินทางโดยใช้จักรยานทุกวัน ในเมืองมีจำนวนจักรยานมากกว่าจำนวนคนที่อยู่อาศัย เรียกว่าคน 9 ใน 10 คนเป็นเจ้าของจักรยานมากกว่า 1 คัน”

(1 ใน 10 เมืองที่Copenhagenize บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองจักรยานและให้คำปรึกษาแก่เมืองจักรยานที่สำคัญระดับโลก ได้จัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานทุกปีมาตั้งแต่ปี 2011 โดยผลการสำรวจในปี 2017 เผยว่า 10 เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานมากที่สุด ล้วนเป็นเมืองที่ไม่เคยหยุดในการพยายามพัฒนาความเป็นเมืองจักรยานมาตลอดหลายสิบปี มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อยอดต้นทุนของเมืองสู่การเป็นเมืองวัฒนธรรมจักรยานอย่างแท้จริง)

Check Also

ฝูงนากที่บางขุนเทียน สัญญาณแห่งความหวังการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน