Home / บทความ / อูเทรคต์ เนเธอร์แลนด์ เมืองเป็นมิตรจักรยาน

อูเทรคต์ เนเธอร์แลนด์ เมืองเป็นมิตรจักรยาน


ทุกวันประชาชนมากกว่า 125,000 คนขี่จักรยานเข้าสู่เมืองอูเทรคต์ แต่เมืองแห่งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรของจักรยานจำนวนมหาศาลเลย อูเทรคต์เพิ่งจัดตั้งระบบควบคุมการจราจรของเมืองที่เรียกว่า Flo โดยใช้สิ่งมีชีวิตสุดน่ารักมาคอยบอกว่าสามารถปั่นจักรยานได้เร็วขึ้นหรือต้องช้าลงเพื่อไปให้ทันไฟเขียว เพื่อพิสูจน์ว่าเอาจริงเอาจังเรื่องการใช้จักรยานยังได้เปิดโรงจอดรถจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะมีห้องจอดจักรยานสำหรับจักรยานมากถึง 12,500 คัน และโรงจอดจักรยานนี้เต็มอยู่เสมอเพราะมากกว่า 50% ของครัวเรือนในเมืองอูเทรคต์มีจักรยานมากกว่า 3 คัน

จัดอันดับโดย Copenhagenize บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองจักรยานและให้คำปรึกษาแก่เมืองจักรยานที่สำคัญระดับโลก จากผลการสำรวจเมื่อปี 2017

 

Check Also

ผู้นำหญิง นำโลกในช่วงโรคระบาด