Home / บทความ / เตรียมแผนฟื้นฟู 'คลองเปรมประชากร' คืนชีวิตให้สายน้ำและชุมชนรอบข้าง

เตรียมแผนฟื้นฟู 'คลองเปรมประชากร' คืนชีวิตให้สายน้ำและชุมชนรอบข้าง


นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า กำลังเตรียมที่จะเสนอโครงการฟื้นฟูคลองเปรมฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ดำเนินการในปี 2562 โดยแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากรและคลองเชื่อมต่อทั้งระบบ

มีแผนการดำเนินการ 4 แผนงานหลักๆ คือ
1.การปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพคลองเพื่อการระบายและรักษาคุณภาพน้ำ อาทิ การขุดลอกคลองเปรมฯ ตั้งแต่คลองรังสิตฯ ถึงสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน การปรับปรุงเขื่อนคลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น
2.การพัฒนาระบบควบคุมน้ำในคลองเชื่อมโยง
3.ปรับปรุงพื้นที่แก้มลิง
4.การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

ครั้งนี้เราคงได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมานานแล้ว คือคลองเปรมฯ ที่ขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมองไปแต่ละทีก็เห็นแต่น้ำดำปี๋ แสนจะเศร้าใจ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการฟื้นฟูเมืองให้น่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนเมืองอย่างเรานะครับ

ภาพจากสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม
อ้างอิง https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18969

 

Check Also

ผู้นำหญิง นำโลกในช่วงโรคระบาด