Home / Highlight / ไอเดียสร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่ เพื่อน(สูงอายุ)เยี่ยมเพื่อน ด้วยจักรยาน

ไอเดียสร้างสรรค์ ชุมชนน่าอยู่ เพื่อน(สูงอายุ)เยี่ยมเพื่อน ด้วยจักรยาน

เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่ทำยังไงให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ?

มีสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ดีๆของบ้านเรามาฝากกันค่ะ

ที่ชุมชนจักรยาน ต.บัลลังค์ จ.นครราชสีมา ปิ๊งไอเดียชวนผู้สูงอายุมาเป็นหนึ่งในกลไกบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการ “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

ไอเดียนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือยุ่งยาก แต่เริ่มจากการทำงานด้วยหัวใจของชุมชน ที่เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เห็นศักยภาพและคุณค่า รวมไปถึงการมีจุดเด่นในการผนวกเอาบริบทของชุมชนเชื่อมโยงกับ “โครงการชุมชนจักรยาน”  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกคนในชุมชน

ด้วยการให้ปั่นจักรยานของผู้สูงอายุไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เพื่อนๆที่ป่วย และเป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณว่า ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้  จากกิจกรรมนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุหลายคนพยายามลุกขี้นมาทำกายภาพบำบัดจนดีขึ้น จนสามารถปั่นจักรยานเพื่อไปไหนมาไหนในชุมชนได้เหมือนเพื่อนๆสูงอายุคนอื่นๆในชุมชน

เรื่องแบบนี้ต้องชื่นชมดังๆ เพราะพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน ยุ่งยาก ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ร่วมมือกัน พร้อมใจช่วยกันคิดและประยุกต์สิ่งต่างๆที่เป็นตัวช่วย (เช่น การเชื่อมไอเดียนี้กับโครงการชุมชนจักรยาน)นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทชุมชนตนเอง ก็เกิดประโยชน์ได้แบบที่ชาวตำบลบัลลังค์ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นกันนี่ล่ะค่ะ

 

 

 

Check Also

นิสัยการอาบน้ำของคนเปลี่ยนไป หลังโควิด-19