Home / บทความ / เมืองไหนใช้รถยนต์มาก เมืองนั้นไม่มีอนาคต

เมืองไหนใช้รถยนต์มาก เมืองนั้นไม่มีอนาคต


ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถึงเรื่อง “เมืองเดินได้เดินดี” ไว้อย่างน่าสนใจ เราจึงขอหยิบจับบางประเด็นมาคุยในเพจของเรากัน

บอกเลยว่า การที่จะทำให้เมืองเดินได้ เดินดี เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆ บอกได้เลยว่าถ้าเมืองไหนยังเดินไม่ได้เดินไม่ดี ยังใช้รถยนต์อยู่มากเมืองนั้นไม่มีอนาคต” คือการเปิดการสนทนาที่ทำให้เราสนใจ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ดร.นิรมล มาเฉลยให้ฟังว่า…

ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ต้องคิดเรื่อง “เมืองเดินได้เดินดี” เพราะมีข้อดีหลายอย่าง คือ (1) สุขภาพของประชากรจะดี เนื่องจากมีพื้นที่ให้คนเดินออกกำลังในชีวิตประจำวัน (2) การเดินเป็นวิธีการสัญจรที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดแล้ว (3) การเดินปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย (4) ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

นอกจากนั้น ถ้าเมืองไหนเดินได้เดินดี การกระจายความมั่งคั่งสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นย่อมมีมากตามไปด้วย เพราะเมืองที่มีทางเท้าดี มีร้านรวง โอกาสที่คนจะไปจับจ่ายใช้สอยด้วยการเดินหรือขี่จักรยาน ย่อมมีมากกว่าเมืองขนาดใหญ่ที่ใช้แต่รถยนต์ การที่คนต้องขับรถไปทำให้คนมีโอกาสในการช็อปปิ้งได้น้อยลง ความมั่งคั่งในเมืองที่รถเป็นใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่

อีกประเด็นที่สำคัญคือ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ แค่น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก มันไม่ดึงดูดแรงงานหรือบริษัทให้เข้ามาลงทุนเข้ามาทำงานได้แล้ว โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่อยู่ใน sector เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คนพวกนี้เขาไม่ได้มองแค่เรื่องของผลกำไรค่าตอบแทน แต่เขามองถึงคุณภาพชีวิต มองว่าเมืองมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบไหน เดินไปทำงานได้หรือเปล่า อากาศเป็นยังไง พื้นที่สีเขียวเป็นอย่างไร มีพื้นที่ให้พักผ่อนย่อนใจพบปะหรือเจอผู้อื่นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเมืองจะแข่งกันมากเลยที่จะทำให้มีสภาพเป็นแบบนั้น การเดินได้เดินดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เมืองเดินได้เดินดี คือเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเดินดี เช่น ทางเท้ามีความต่อเนื่อง มีความกว้างพอสมควร มีความปลอดภัย มีทางข้าม มีแสงสว่างเพียงพอ มีรื่นรมย์ มีสีเขียว มีที่ให้นั่งพักผ่อนมีกิจกรรมให้เดินชมตลอดทาง นี่เป็นสิ่งที่จะต้องมีการออกแบบวางผัง

ฉะนั้นการที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่สนับสนุนการเดินเท้าและขนส่งมวลชน เป็นสิ่งที่ไม่ทำไม่ได้ในโลกยุคนี้ การจะตัดถนนเพิ่มเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ควรคิดว่าทำอย่างไรให้คนทิ้งรถไว้กับบ้าน และไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์

อ้างอิง : https://www.citizenthaipbs.net
เครดิตภาพ : http://www.citizenthaipbs.net / www.discoverwalks.com

 

Check Also

ผลงานวิจัยล่าสุดชี้ ปั่นจักรยานไฟฟ้าก็สุขภาพดีได้