Home Webmaster

Author: Webmaster (Webmaster )

Article
กระแสฟีเวอร์ปั่นของจักรยานในอเมริกาช่วง COVID-19 แค่ Trend หรือความยั่งยืน

กระแสฟีเวอร์ปั่นของจักรยานในอเมริกาช่วง COVID-19 แค่ Trend หรือความยั่งยืน

แปลและเรียบเรียงโดย : นนทนีย์ วิบูลย์กุล ใครจะไปเชื่อว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วโลก จะทำให้ธุรกิจจักรยานในสหัฐอเมริกากลับมาบูมอีกครั้ง ผนวกกับแรงเสริมจากนโยบายภาครัฐของสหรัฐฯที่ส่งเสริมแนวคิด Non-Car...