Home / ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิ …

Read More »

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน 2561) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ …

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ รุ่นปี 3 ปฐมนิเทศแกนนำ พร้อมลงมือสร้างสรรค์ชุมชนแล้ว

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปีที่ 3 ที่อยุธยา (ซ้าย) และหาดใหญ่ (ขวา) โครงก …

Read More »

การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องควา …

Read More »

City Tour ปั่นเลาะ เบิ่งเมือง กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

หลังจากการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเดิน-จักรยานระดับภูมิภาค Bike and Walk Dialogue 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ …

Read More »

เมืองจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมือง

ในการขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สถาบันการเดินและการจัก …

Read More »

รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขี่จักรยานไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล

จูลี แอน เกนเทอร์ ขณะที่จะขี่จักรยานออกจากบ้านไปคลอดที่โรงพยาบาล พร้อมคู่ชีวิตของเธอที่ขี่จักรยานร่ว …

Read More »