ข่าวสาร

การประชุมรายงานผลนักวิจัย 9 พื้นที่

สถาบันการเดินและการจักรยานไทยร่วมกับ สสส. สนับสนุนนักวิจัย 9 พื้นที่ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสร …

Read More »

วันเดียวเที่ยวเดินปั่น (เรื่องเล่าชาวเดินปั่นจากงาน Thailand Bike and Walk Forum:ครั้งที่7)

วันเดียวเที่ยวเดินปั่น (เรื่องเล่าชาวเดินปั่นจากงาน Thailand Bike and Walk Forum:ครั้งที่7) เก็บตกบร …

Read More »

สถาบันฯปักหมุดเดินหน้าโครงการฯเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มโอกาส การใช้จักรยานเชื่อมต่อรถไฟฟ้า

สถาบันฯปักหมุดเดินหน้าโครงการฯเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มโอกาส การใช้จักรยานเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ไม่ใช่ไม่รู้!? …

Read More »

ครบรอบ 3 ปี ครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

7 ตุลาคม 2562 เฉลิมฉลอง ครบรอบ 3 ปี ครบรอบวันก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย “เดินไป ปั่ …

Read More »

กำหนดการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่ 7

http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2019/09/ร่างกำหนดการ-Bikeandwalk-Forum-7-v.9.pdf

Read More »

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

1. ที่มาและความสำคัญ ประชาคมโลก รวมถึงสังคมไทยสมัยใหม่ รับรู้ความหมาย “กิจกรรมทางกาย” (P …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่7

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย :The 7th …

Read More »

มูลนิธิฯ ผนึกกำลังสร้างการรับรู้ เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยเดิน จักรยาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา …

Read More »