ข่าวสาร

กำหนดการประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่ 7

http://www.ibikeiwalk.org/wp-content/uploads/2019/09/กำหนดการ-Bikeandwalk-Forum-FDF-ล่าสุด.pdf

Read More »

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7

1. ที่มาและความสำคัญ ประชาคมโลก รวมถึงสังคมไทยสมัยใหม่ รับรู้ความหมาย “กิจกรรมทางกาย” (P …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ประเทศไทย ครั้งที่7

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 ประเทศไทย :The 7th …

Read More »

มูลนิธิฯ ผนึกกำลังสร้างการรับรู้ เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยเดิน จักรายาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา …

Read More »

ป้า เปลี่ยน โรค

ป้าถนัด คือหนึ่งในผู้สูงอายุ ที่เคยป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรง และเมื่อโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะได …

Read More »

ศวปถ. ผนึกมูลนิธิเพื่อการเดินและการจักรยานไทย และสสส. เปิดเวทีสาธารณะ “สร้างภาพใหม่ ให้คนเดิน ขี่จักรยาน ได้ดีและปลอดภัย”

“มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย” ผนึก “ศวปถ.” และ“สสส.” เปิดเวทีระดมสมองประชาชนทั่วไป หาแนวทาง …

Read More »

​เข้าร่วมงานผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยเข้าร่วมประชุมและจัดบูธนิทรรศการ ในงานผนึกกำลังจัดสัมมนาความปลอด …

Read More »

ทูตเนเธอร์แลนด์นำทีมดัตช์-ไทย ปั่นจักรยานชมกรุงเก่าอยุธยา

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยจัดกิจกรรม “ล้อลมชมกรุงเก่าไทยในสไตล์ดัตช์” ชวนนักปั่นทั้ …

Read More »

สรุปผลโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงและปิ …

Read More »