ข่าวสาร

ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิ …

Read More »

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน 2561) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ …

Read More »

การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องควา …

Read More »

City Tour ปั่นเลาะ เบิ่งเมือง กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

หลังจากการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเดิน-จักรยานระดับภูมิภาค Bike and Walk Dialogue 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ …

Read More »

เมืองจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมือง

ในการขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สถาบันการเดินและการจัก …

Read More »

รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขี่จักรยานไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล

จูลี แอน เกนเทอร์ ขณะที่จะขี่จักรยานออกจากบ้านไปคลอดที่โรงพยาบาล พร้อมคู่ชีวิตของเธอที่ขี่จักรยานร่ว …

Read More »

จักรยานไร้พรมแดนกับโครงการหลักสูตร “การฝึกอบรมการใช้จักรยานสำหรับเยาวชนออทิสติกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1”

กิจกรรมดีๆต้องบอกต่อกันค่ะ กับโครงการที่สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้เป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตร “กา …

Read More »

จักรยานวันนี้ โลกไปถึงไหน ไทยทำอะไร

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและสถาบันการเดินและการจักรยานไทย อุ่นเครื่องเปิดตัวการจัดงาน “วัน …

Read More »

เมื่อเรื่องจักรยานยกระดับเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก

และคุณคือคนสำคัญ!! ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันจักรยานโลก” World Bicycle Day เมื่อ UN ประกาศให้วันที่ ๓ …

Read More »