ข่าวสาร

เมื่อเรื่องจักรยานยกระดับเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก

และคุณคือคนสำคัญ!! ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันจักรยานโลก” World Bicycle Day เมื่อ UN ประกาศให้วันที่ ๓ …

Read More »

สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก

UN ประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก 193 รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน ได้ลงมติด้วยเสีย …

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคล/ชุมชน/หน่วยงาน ท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

มาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เป็น “พื้นที่สุขภาวะ” สสส. จับมือสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดโอกาสใ …

Read More »

องค์การอนามัยโลกทำแผนเรียกร้องให้ลงทุนกับการเดินทางที่ทำให้มีสุขภาพดี

องค์การอนามัยโลกตีพิมพ์ร่างแผนปฏิบัติการโลกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หรือ Global Action Plan for th …

Read More »

ศาลอุทธรณ์ยืนยันจำคุกสองปีสาวเมาขับรถชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนที่เชียงใหม่

โจทก์ร่วม-ญาตินักจักรยานที่เสียชีวิตให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษา ตรงกลางภาพจากซ้า …

Read More »