Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 3)

ข่าวสาร

รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขี่จักรยานไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล

จูลี แอน เกนเทอร์ ขณะที่จะขี่จักรยานออกจากบ้านไปคลอดที่โรงพยาบาล พร้อมคู่ชีวิตของเธอที่ขี่จักรยานร่ว …

Read More »

จักรยานไร้พรมแดนกับโครงการหลักสูตร “การฝึกอบรมการใช้จักรยานสำหรับเยาวชนออทิสติกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1”

กิจกรรมดีๆต้องบอกต่อกันค่ะ กับโครงการที่สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้เป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตร “กา …

Read More »

จักรยานวันนี้ โลกไปถึงไหน ไทยทำอะไร

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและสถาบันการเดินและการจักรยานไทย อุ่นเครื่องเปิดตัวการจัดงาน “วัน …

Read More »

เมื่อเรื่องจักรยานยกระดับเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก

และคุณคือคนสำคัญ!! ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันจักรยานโลก” World Bicycle Day เมื่อ UN ประกาศให้วันที่ ๓ …

Read More »

สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก

UN ประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก 193 รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน ได้ลงมติด้วยเสีย …

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคล/ชุมชน/หน่วยงาน ท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

มาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เป็น “พื้นที่สุขภาวะ” สสส. จับมือสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดโอกาสใ …

Read More »

องค์การอนามัยโลกทำแผนเรียกร้องให้ลงทุนกับการเดินทางที่ทำให้มีสุขภาพดี

องค์การอนามัยโลกตีพิมพ์ร่างแผนปฏิบัติการโลกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หรือ Global Action Plan for th …

Read More »