Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 3)

ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนนอกเมืองและในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม กับคนในพื้นที่ร่วมทำเมือง-ชุมชนเดิน จักรยาน บางคล้า-งามดูพลี

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนนอกเมืองและในเมือง เพ …

Read More »

กลุ่มองค์กรพื้นที่ร่วมกันสรุปได้บทเรียนที่มีค่ายิ่งในการส่งเสริมการใช้จักรยานในปี 2561

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทยดำเนินงานส …

Read More »

Street Art @ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  กิจกรรม Street Art หรือขีดสีตีเส้นในพื้นที่ชุมชนสุขสบายใจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เป …

Read More »

หาดใหญ่ เมืองผู้สูงวัยปั่นจักรยาน

หากเอ่ยคำว่า “หาดใหญ่” หลายคนมักนึกภาพถึง เมืองใหญ่ที่จราจร พลุกพล่าน เต็มไปด้วยย่านการค้า และผู้คนจ …

Read More »

บางคล้า...ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ

ตำบลบางคล้า เป็นตำบลเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตมีการใช้จักรยานแทบทุกบ้าน แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป กา …

Read More »

เมืองเพชรบุรีมีศักยภาพมากในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้รับเชิญจากสถาบันอาศรมศิลป์ให …

Read More »

ชวนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหามลพิษในวันปลอดรถสากล “Bangkok Car Free Day 2018”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะผู้ส่งเสริมให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิ …

Read More »

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเมือง-ชุมชนให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 กันยายน 2561) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเ …

Read More »