Home / ข่าวและกิจกรรม (page 2)

ข่าวและกิจกรรม

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ รุ่นปี 3 ปฐมนิเทศแกนนำ พร้อมลงมือสร้างสรรค์ชุมชนแล้ว

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปีที่ 3 ที่อยุธยา (ซ้าย) และหาดใหญ่ (ขวา) โครงก …

Read More »

การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องควา …

Read More »

City Tour ปั่นเลาะ เบิ่งเมือง กาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

หลังจากการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเดิน-จักรยานระดับภูมิภาค Bike and Walk Dialogue 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ …

Read More »

เมืองจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมือง

ในการขับเคลื่อนให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สถาบันการเดินและการจัก …

Read More »

รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขี่จักรยานไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล

จูลี แอน เกนเทอร์ ขณะที่จะขี่จักรยานออกจากบ้านไปคลอดที่โรงพยาบาล พร้อมคู่ชีวิตของเธอที่ขี่จักรยานร่ว …

Read More »

ชุมชนจักรยาน ปี ๓ – พัฒนาศักยภาพแกนนำ...พร้อมแล้วสู่การสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ร่วมกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ดำเนิน …

Read More »

อพท.เขต 3 ร่วมกับสถาบันฯ จัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปปั่นเที่ยวพัทยา

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมห …

Read More »