Home / ข้อมูลความรู้

ข้อมูลความรู้

ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจริงในชุมชน-เมือง

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จับมือกับองค์กรภาคีหน่วยงา …

Read More »

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งผู้โดยสาร เรามีวิธีเดินทางขนส่งคนให้เลือกหลายแบบ แต่การเลือกใ …

Read More »

แผ่นพับกฎหมายจักรยาน 3 ภาษาไทย อังกฤษ พม่า

กฎหมายจักรยานมีมานานแล้ว 100 กว่าปีเลยทีเดียว แต่หลายคนอาจไม่รู้ เพราะการปั่นจักรยานเป็นอะไรที่เพิ่ง …

Read More »