Home / บทความทั่วไป

บทความทั่วไป

โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย (ปั่น) ไปด้วยกัน’

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ภายใต้โครงการ ‘พะเยา สุขหลากวัย …

Read More »

ปลูกต้นไม้ช่วยลดความเครียดช่วงโรคระบาด

ปลูกต้นไม้ช่วยลดความเครียดช่วงโรคระบาด ช่วงนี้จะเห็นปรากฏการณ์ความนิยมซื้อต้นไม้มาปลูกที่บ้าน หากไปเ …

Read More »

ร้านหนังสือทั่วโลกกับการปรับตัวครั้งใหญ่

ร้านหนังสือทั่วโลกกับการปรับตัวครั้งใหญ่ ในช่วงที่เชื้อไวรัส Covid-19 แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้กิ …

Read More »

สาวนักปั่นอินเดีย อาสาปั่นช่วยผู้สูงอายุที่ต้องกักตัวช่วงโรคระบาด

สาวนักปั่นอินเดีย อาสาปั่นช่วยผู้สูงอายุที่ต้องกักตัวช่วงโรคระบาด ในช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวเพื่อห่างไ …

Read More »

นักเดิน-ปั่นเมืองเบียร์ เรียกร้องการจัดการเพื่อการเดิน-ปั่นในช่วงโรคระบาด

นักเดิน-ปั่นเมืองเบียร์ เรียกร้องการจัดการเพื่อการเดิน-ปั่นในช่วงโรคระบาด ในช่วงโรคระบาดนี้ หลายคน ห …

Read More »