Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน

หมวดหมู่: ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน

เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนนอกเมืองและในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม กับคนในพื้นที่ร่วมทำเมือง-ชุมชนเดิน จักรยาน บางคล้า-งามดูพลี
  • 1
  • 2