Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ “การออกแบบปรับปรุงกายภาพเพื่อส่งเสริมการเดินในเมือง : กรณีศึกษาซอยอารี-เขตพญาไท” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีนาคม 24, 2017 @ 8:00 am - 5:00 pm

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ “การออกแบบปรับปรุงกายภาพเพื่อส่งเสริมการเดินในเมือง : กรณีศึกษาซอยอารี-เขตพญาไท” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Details

Date:
มีนาคม 24, 2017
Time:
8:00 am - 5:00 pm

2020

2019

2018

2017