สัมมนาแลกเปลี่ยนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลงพื้นที่ชุมชนจักรยาน ลด CO2 ++++

มูลนิธิฯ มีโอกาสนำเสนอโครงการ “ชุมชนจักรยานลด CO2” ในงานสัมมนา SEA of Urban Mobility Movers การประชุมระดมความเห็นในการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จัดโดย Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC) ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ Amora Thapae Hotel Chiang Mai

งานนี้เพื่อนบ้านเราที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างแข็งขัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นที่ตัวเองดำเนินงานในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแม่งานหลัก คือ ฟิลิปปินส์ เชิญกลุ่มกลุ่มคนทำงานภาคประชาสังคมในแต่ละประเทศมาร่วมเวที ทั้งอินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
ซึ่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และมูลนิธิพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ (เชียงใหม่) ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องสำคัญนี้ด้วย

23-24 สิงหาคม เป็นการ workshop ยาวเช้าถึงเย็น ถึงการทำงานของแต่ละองค์กรที่มาร่วมสัมมนา ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงโอกาสและความท้าทายของเรื่องนี้ ผู้แทนจากมูลนิธิฯ พี่ฝ้าย (ศิลป์ ไวยรัชพานิช) และน้องชมพู่ (สรัสวดี โรจนกุศล) ปล่อยแสงและพลังเต็มที เพราะเป็นเรื่องที่เราทำอยู่ และเจอความท้าทายในสถานการณ์จริง พื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน สามารถหยิบยกมาทำงานต่อได้ น่าสนใจ อย่างไรแล้วจากเวทีจะมีสรุปรายงานอีกครั้ง แนวทางความร่วมมือและขับเคลื่อนใน Southeast Asia ++++

25 สิงหาคม เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติการของมูลนิธิฯ “ชุมชนจักรยาน ลด CO2” นำทีมโดยพี่อัจ (อัจจิมา มีพริ้ง) และพี่ดินทร์ (อารดินทร์ รัตนภู) พาคณะไปดูที่ชุมชนบ้านช่อแล และชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนของเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่เป็น 1 ใน 10 ของพื้นที่โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก #กองทุนสิ่งแวดล้อม ดำเนินงาน

เป็นที่ถูกใจของคณะ เพราะการต้อนรับที่ดี สวยงาม และคำสำคัญของที่นี่ คือ ชุมชนใช้จักรยาน ลดการปล่อย CO2 ได้ตั้งแต่ต้น เมื่อไม่ปล่อยแต่แรก ก็ไม่ต้องหาแนวทางหรือนวัตกรรมการลด CO2 ความท้าทายของเรา ตอนนี้คือ ทำอย่างไรให้คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานเยอะๆ มากกว่า “นายกเทศมนตรีของเมืองแกนพัฒนา” กล่าวไว้

Print Friendly, PDF & Email