Home / Tag Archives: ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

Tag Archives: ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

บันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น บทสรุปจากโครงการชุมชนจักรยานปี3

บันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น บทสรุปจากโครงการชุมชนจักรยานปี3 ผ่านพ้นไปแล้วกับการสรุปถอดบทเรียนความสำเร็จของโค …

Read More »

ป้า เปลี่ยน โรค

ป้าถนัด คือหนึ่งในผู้สูงอายุ ที่เคยป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรง และเมื่อโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะได …

Read More »

สรุปผลโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงและปิ …

Read More »

สรุปเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทำโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ ๓ ที่เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงและปิ …

Read More »

การส่งเสริมการใช้จักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

การสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ หมายถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน เก …

Read More »

เกาะหวายและคลองจิก ชุมชนจักรยานเดินงานรุดหน้า

โครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะที่เกาะหวายและคลองจิกรุดหน้า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะข …

Read More »

ชุมชนจักรยาน ปี ๓ – พัฒนาศักยภาพแกนนำ...พร้อมแล้วสู่การสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ร่วมกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ดำเนิน …

Read More »