Home / Tag Archives: บางคล้า…ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ

Tag Archives: บางคล้า…ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ

บางคล้า...ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ

ตำบลบางคล้า เป็นตำบลเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตมีการใช้จักรยานแทบทุกบ้าน แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป กา …

Read More »