Home / Tag Archives: รถไฟฟ้าสายสีม่วง

Tag Archives: รถไฟฟ้าสายสีม่วง

มูลนิธิฯ ผนึกกำลังสร้างการรับรู้ เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยเดิน จักรายาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา …

Read More »