Home / Tag Archives: สัมมนา

Tag Archives: สัมมนา

การประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14”

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ในฐานะคณะทำงานร่วม ได้เข้าประชุมเตรียมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องควา …

Read More »

ท้องถิ่นพิจิตรเห็นดีหนุนท้องถิ่น ขับเคลื่อนเดินไป ปั่นไป

วันที่ 27 เมษายน 2560 สถาบันฯ และภาคีลงพื้นที่พูดคุยกับท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ขยายแนวคิดเมือง-ชุมชน ท …

Read More »