Home / Tag Archives: สิงคโปร์

Tag Archives: สิงคโปร์

สิงคโปร์ก้าวอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็นชาติที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน (ตอนที่ 3)

ตัวอย่างการจัดการสอนให้เด็กขี่จักรยานอย่างปลอดภัยที่มีให้ในสิงคโปร์ ในตอนที่ 2 ผู้เขียนได้ยกกฎและแนว …

Read More »

สิงคโปร์ก้าวอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็นชาติที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน (ตอนที่ 2)

อีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์นำมาใช้โน้มน้าวเชิญชวนและเอื้อให้คนใช้จักรยานมากขึ้นคือการอนุญาตให้น …

Read More »

สิงคโปร์ก้าวอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็นชาติที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน (ตอนที่ 1)

แผนที่เครือข่ายเส้นทางจักรยานในย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์ สีฟ้าเป็นเส้นทางจักรยานที่มีอยู่แล้วขณะนี้ สี …

Read More »