Home / Tag Archives: โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 3 ใกล้ลงมือทำแล้ว

Tag Archives: โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 3 ใกล้ลงมือทำแล้ว

บันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น บทสรุปจากโครงการชุมชนจักรยานปี3

บันไดผลลัพธ์ 5 ขั้น บทสรุปจากโครงการชุมชนจักรยานปี3 ผ่านพ้นไปแล้วกับการสรุปถอดบทเรียนความสำเร็จของโค …

Read More »

จักรยานรักษ์โลก:นักเรียนปั่นช่วยโลกลดขยะ (โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์)

จักรยานรักษ์โลก:นักเรียนปั่นช่วยโลกลดขยะ (โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์) จากการด …

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ รุ่นปี 3 ปฐมนิเทศแกนนำ พร้อมลงมือสร้างสรรค์ชุมชนแล้ว

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปีที่ 3 ที่อยุธยา (ซ้าย) และหาดใหญ่ (ขวา) โครงก …

Read More »