Home / Tag Archives: Bike to Public Transport Connection

Tag Archives: Bike to Public Transport Connection

มูลนิธิฯ ผนึกกำลังสร้างการรับรู้ เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยเดิน จักรายาน เชื่อมต่อรถไฟฟ้า

คุณจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย (TWCI) และรศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา …

Read More »