Home / Tag Archives: transport recovery programmes

Tag Archives: transport recovery programmes

มิลานเตรียมออกโปรเจ็คใหญ่ “จัดสรรพื้นที่ถนนใหม่” จากที่พื้นที่ถนนส่วนใหญ่เป็นของรถ แต่มันจะถูกเพิ่มพื้นที่จักรยาน และทางเดิน หลังปลดล็อคมาตรการ Lockdown 

มิลานเตรียมออกโปรเจ็คใหญ่ “จัดสรรพื้นที่ถนนใหม่” จากที่พื้นที่ถนนส่วนใหญ่เป็นของรถ แต่มันจะถูกเพิ่มพ …

Read More »