Home สิ่งที่เราทำ ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก

UN ประกาศ 3 มิถุนายน เป็นวันจักรยานโลก

193 รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน ได้ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยไม่มีเสียงคัดค้าน และไม่มีการงดออกเสียง ในที่ประชุมวาระปกติสมัยที่ 72 ของสมัชชาใหญ่ที่นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันจักรยานโลกสากล” (International World Bicycle Day)

ปฏิญญาฉบับนี้เรียกร้องให้รัฐสมาชิกทุกรัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและส่งเสริมความตื่นตัวต่อวันจักรยานโลกนี้ และกระตุ้นให้รัฐสมาชิกทุ่มเทความสนใจเป็นพิเศษไปที่บทบาทของจักรยานในยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ และให้รวมจักรยานไว้ในนโยบายและโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับที่ย่อยไปกว่าระดับประเทศลงมา

พันธมิตรการจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA) และสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – (ECF) ซึ่งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและสถาบันการเดินและการจักรยานไทยเป็นสมาชิก แสดงความยินดีต่อมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้หลังจากที่ได้รณรงค์ให้สหประชาชาติกำหนดวันจักรยานโลกมาตั้งแต่ปี 2559 ดร.เบิร์นฮาร์ด เอ็นซิงก์ เลขาธิการใหญ่ของ WCA และ ECF กล่าวว่า “การใช้จักรยานให้ประโยชน์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และนำคนให้มารวมกัน WCA กับ ECF มีความสุขเป็นอย่างยิ่งกับปฏิญญาฉบับนี้ ซึ่งเป็นการยอมรับถึงบทบาทที่การใช้จักรยานมีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” WCA กับ ECF ได้ชี้ให้เห็นแล้วในเอกสารชื่อ Cycling Delivers on the Global Goals! (การใช้จักรยานทำให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก) ที่เสนอต่อองค์การสหประชาชาติในปี 2558 ว่าการใช้จักรยานมีส่วนโดยตรงในการการทำให้บรรลุ SDGs ถึง 12 เป้าหมายจากทั้งหมดที่มี 17 เป้าหมาย WCA และ ECF ให้เกียรตินายเลสเซ็ค ซิบิลสกี (Leszek Sibilski) ศาสตราจารย์ทางสังคมวิทยาแห่งวิทยาลัยมอนต์โกเมอรีในรัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา กับนักศึกษาของเขาที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้มีวันจักรยานโลกขึ้น

WCA จะจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาชิกในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ในนครริอูเดอจาเนรู ประเทศบราซิล หนึ่งวันก่อนการประชุมจักรยานโลก 2018 (Velo-city 2018) จะเริ่มต้น และจะมีการเฉลิมฉลองวันจักรยานโลกด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน

หมายเหตุ
ดูมติสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเรื่องวันจักรยานโลกฉบับเต็มได้ที่: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/civicrm/persist/contribute/files/A-72-L.43_World%20Bicycle%20Day.pdf
ดูการรณรงค์ของ ECF/WCA ให้มีวันจักรยานโลกได้ที่: http://www.worldurbancampaign.org/calling-un-designated-world-bicycle-day
ดูข้อมูลว่าการใช้จักรยานช่วยให้บรรลุเป้าหมายระดับโลกได้อย่างไร อ่านเอกสารของ ECF/WCA ชื่อ ‘Cycling Delivers on the Global Goals’: https://ecf.com/sites/ecf.com/files/The%20Global%20Goals_internet.pdf
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Velo-city 2018 Rio de Janeiro ได้ที่: https://www.velo-city2018.rio/

 

 

Print Friendly, PDF & Email