Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน บางคล้า…ชุมชนจักรยานที่มีศักยภาพ


ตำบลบางคล้า เป็นตำบลเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในอดีตมีการใช้จักรยานแทบทุกบ้าน แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป การใช้จักรยานน้อยลง รถรามากขึ้น จนเมืองเล็กๆ เมืองนี้กลับมาโหยหาการใช้จักรยานอีกครั้ง

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะทวงคืนความนิยมการใช้จักรยานแบบอดีต ให้กลับมามีชีวิตในปัจจุบัน แต่เมื่อชุมชนบางคล้าตัดสินใจลงมือทำ ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรง เพราะไม่ยากเลย เนื่องจากตำบลแห่งนี้มีหัวใจในการรักจักรยานฝังรากแน่นอยู่แล้วในอดีต

การสนับสนุนให้ชุมชนกลับมาใช้จักรยานอีกครั้ง ใช้วิธีการสร้างความรู้สึกเชิงบวก ปลุกเร้าหัวใจรักในจักรยานที่มีอยู่ดั้งเดิม และชวนในชุมชนให้มีส่วนร่วมต่อการวางแผน ว่าจะทำอย่างไร ให้กลับมาใช้จักรยานมากขึ้น

แผนที่ทำเป็นลักษณะแบบบูรณาการ คือมุ่งเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และสร้างความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันคนละไม้ละมือ ปรับปรุงถนน จัดวันขี่จักรยาน ทำกิจกรรมเชิงรณรงค์ พัฒนาถนนหนทางให้ปลอดภัย

จนกระทั่งทุกภาคส่วนมองเห็นร่วมกันว่า ไม่ยากเลยที่จะทำให้บางคล้า มีภาพของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในเวลาอีกไม่นานนับจากนี้

นี่คือ 1 ในเมืองนำร่อง จาก 7 พื้นที่ของเมือง-ชุมชนต้นแบบ สู่การเป็นมิตรต่อการเดินและจักรยาน ซึ่งจัดทำวิจัยโดย สถาบันการเดินและจักรยานไทย ซึ่งจากนี้ไป เราจะได้ทยอยนำเรื่องราวของชุมชนอื่นๆ มานำเสนออย่างต่อเนื่อง และติดตามถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องนี้กันด้วยค่ะ

ที่มา : จากคอลัมน์วิจัยแปลงกาย ใช้ได้จริง “เดินไป ปั่นไป” ฉบับที่ 19

 

Print Friendly, PDF & Email