Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนนอกเมืองและในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม กับคนในพื้นที่ร่วมทำเมือง-ชุมชนเดิน จักรยาน บางคล้า-งามดูพลี


สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนนอกเมืองและในเมือง เพื่อเตรียมความพร้อม กับคนในพื้นที่ร่วมทำเมือง-ชุมชนเดิน จักรยาน ที่ไหนพร้อม ที่นั่นเจอพวกเรา !!!

• วันที่ 7-8 ม.ค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนบางคล้า …ก่อนส่งเสริมเดิน จักรยาน” ณ เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
• วันที่ 10 ม.ค. 62 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมออกแบบงามดูพลี …ให้เดินดี ปั่นได้” ณ ห้องอาศรม ชั้น 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

                                                   ภาพประกอบการประชุม ซ้ายที่บางคล้า ขวาที่งามดูพลี

ทั้ง 2 แห่ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้แทนชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ “บางคล้า” ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ได้ร่วมกันปั่นจักรยานเส้นทางในและนอกเขตพื้นที่ของเทศบาล เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพและนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯที่บางคล้า เกิดคณะกรรมการส่งเสริมบางคล้าให้เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ของชุมชนบางคล้าที่ต้องการให้มีการปรับปรุง 3 ด้าน คือ (1) ด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยต่อการใช้จักรยาน (2) ด้านสังคม ที่ต้องการให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สามารถปั่นจักรยานและร้องเพลงไปได้อย่างสบายใจ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องการให้บางคล้าอากาศดี ไม่มีมลพิษ และ (4) ด้านสุขภาพ คนในชุมชนบางคล้าได้ออกกำลังกายด้วยการใช้จักรยาน

ส่วนข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ชุมชนย่านงามดูพลีต้องการให้เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนนี้ คือ “การเปิดตัวกิจกรรม ร่วมออกแบบงามดูพลี ให้เดินดี…ปั่นได้” โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ คือ จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เดิน ปั่น ซอยงามดูพลี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และจัดกิจกรรมทาสี-วาดรูปบนกำแพงในชุมชนเป็น “ถนนศิลปะในซอยงาม” เพื่อสร้างการรับรู้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สัญจรไปในซอยงามดูพลี ทราบว่ามีการส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยาน เพื่อลดการจราจรแออัด ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ลง

น่าแปลกใจว่าปกติแล้ว ชาวงามดูพลี (ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู, ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู และชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์) ไม่ได้ใช้รถยนต์ พวกเขาเดิน ปั่น และบางครั้งใช้มอเตอร์ไซค์ภายในซอย  มีเส้นทางลัดผ่านระหว่าง (ถนนพระราม 4 กับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์) ชาวงามดูพลี จึงเป็นแค่ผู้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น

“วันนี้ ชาวงามดูพลี จึงลุกขึ้นมาขอมีส่วนร่วมในการจัดการระบบ-ระเบียบซอยงามดูพลีบ้าง บอกเลยไม่ง่าย แต่ใช่ว่าจะทำไม่ได้” ป้าสุข / พี่ตู่ / น้าเชษฐา ชาวงามดูพลี ร่วมกันกล่าวไว้

ความคืบหน้าของการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน ในพื้นที่บางคล้าและซอยงามดูพลีจะเป็นอย่างไรต่อไป ทีมงานจะติดตามนำมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ

จักรยานคันเล็กรายงาน

 

Print Friendly, PDF & Email