Home สิ่งที่เราทำ ปฏิบัติการท้องถิ่น ชุมชน เกาะหวายและคลองจิก ชุมชนจักรยานเดินงานรุดหน้า

โครงการชุมชนจักรยานสุขภาวะที่เกาะหวายและคลองจิกรุดหน้า


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะของเจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยได้เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมและเยี่ยมเยือนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 ที่สถาบันฯ ขับเคลื่อนโครงการให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


การลงพื้นที่ในช่วงเช้าได้ไปร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 4 วิถีชุมชนไทยพวน ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยขบวนจักรยานเริ่มออกเดินทางจากวัดปทุมวงษาวาสในเขตตำบลตำบลเกาะหวาย ไปยังชุมชนของชาวพวน (คนลาวจากเวียงจันทน์) ต่างๆ ในตำบลหนองแสงที่อยู่ติดกัน ที่ชุมชนคลองคล้า ขบวนจักรยานแวะชมภาพปูนปั้นนูนสูงอายุ 91 ปี คือปั้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 เป็นภาพปริศนาธรรม 16 ภาพรอบฐานพระอุโบสถวัดศรีมงคล จากนั้นขี่ต่อหยุดพักที่ชุมชนบุ้งเข้ ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในปีที่ 2 เส้นทางบางช่วงผ่านป่าเชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ร่มรื่น ไปหยุดอีกครั้งที่ชุมชนเนินหินแร่ ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ริมทุ่งนา สะพานเดินไม้ไผ่ดอนยายแมะ มีเขาใหญ่เป็นฉากเบื้องหลัง และไปสิ้นสุดที่ชุมชนหนองหัวลิง ซึ่งมีบ้านต้นไม้เป็นจุดเด่น แล้วขี่ย้อนกลับตามเส้นทางเดิมมากินอาหารกลางวันที่วัดปทุมวงษาวาส เป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นการรณรงค์สร้างกระแสการใช้จักรยานในท้องถิ่นและเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ ที่สนใจส่งเสริม(การเดินและ)

การใช้จักรยานให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งได้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เข้าเป็นเครือข่ายกันด้วย และได้ทดสอบเส้นทางที่จะส่งเสริมการใช้จักรยานท่องเที่ยวด้วย โดยคณะของมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ จ่าสิบตรีสกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และทีมงานที่มาร่วมขี่ พร้อมกับ น.อ.นิสิต อัตตเจริญวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ขั้นตอนต่อไปจะมีการปรับปรุงเส้นทางและติดตั้งป้ายจราจรจักรยานตามจุดต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก


ในช่วงบ่าย คณะของมูลนิธิฯ เดินทางย้อนกลับมายังตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเยี่ยมโครงการชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ 2018 ที่ห้องสมุดสาธารณะในบริเวณวัดวิเวกวายุพัด ได้พูดคุยกับ นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ, นายวรวรรธน์ ธัญสิริพิสิฐ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลคลองจิก และอาจารย์วิมลลักษณ์ พรรณวิเชียร ข้าราชการครูบำนาญ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานตำบลคลองจิก และประธานชุมชนคลองทราย หมู่ที่ 3 ทำให้ได้ทราบว่าโครงการมีความคืบหน้าไปไม่น้อย เช่น ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและคนในท้องถิ่น มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากลุ่มและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ พื้นที่ตำบลคลองจิกเองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน มีเด็กขี่จักรยานไปโรงเรียนและผู้ใหญ่ขี่จักรยานไปทำงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วไม่น้อย หากเพิ่มแรงจูงใจและใช้มาตรการต่างๆ มาปรับปรุงให้มีระบบมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อการใช้จักรยานมากขึ้น อันเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมการใช้จักรยานของโครงการนี้ ก็จะมีคนใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้นอีกแน่ โดยในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ทางโครงการคลองจิกจะจัดกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์วนเวียนในย่านชุมชน เป็นการเปิดตัวชมรมจักรยานตำบลคลองจิก มีกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาร่วม โดยได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางไปแล้ว เมื่อคณะของสถาบันฯ มาร่วมกิจกรรมแล้วจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

รายงานโดย กวิน ชุติมา กรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email