Home ข้อมูลความรู้ งานวิจัย กฎหมายจักรยาน…ที่มักนึกไม่ถึง


วันนี้มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานมาฝากกัน ครั้งนี้เลือกเน้นๆ 2 เรื่องที่คนใช้จักรยาน
มักจะสับสนว่าผิดกฎหมายหรือไม่

1.ปั่นจักรยานไม่สวมหมวกผิดกฏหมายหรือไม่
คำตอบ ในทางกฏหมาย ไม่ใส่หมวกจักรยานถือว่าไม่ผิด กฎหมายจะบังคับเฉพาะผู้ขับขี่จักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

2.มีกฏหมายควบคุมความเร็วสำหรับผู้ขี่จักรยานหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันไม่มีกฎหมายบังคับความเร็วสูงสุดของจักรยาน แต่มีกฎที่บังคับว่า ผู้ใช้จักรยานไม่ควรปั่นลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน เพราะจะเป็นความผิดทางกฎหมายจราจร

3.จักรยานมีคนซ้อนได้หรือไม่
คำตอบ ในพรบ.ระบุว่าจักรยานห้ามไม่ให้มีคนซ้อน แต่สามารถบรรทุกของได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม(มาตรา18 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) ซึ่งข้อนี้ส่วนใหญ่ผู้ใช้จักรยานมักไม่ค่อยรู้กัน หรือจะรู้ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีคู่กรณีกันแล้ว

Print Friendly, PDF & Email