Home ข้อมูลความรู้ บทความ รัฐสภายุโรปยกเว้นจักรยานไฟฟ้ามิให้ต้องจ่ายค่าประกันยานยนต์ภาคบังคับ


รัฐสภายุโรปยกเว้นจักรยานไฟฟ้ามิให้ต้องจ่ายค่าประกันยานยนต์ภาคบังคับ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา รัฐสภายุโรปผ่านมติรับรองข้อเสนอของคณะกรรมาธิการว่าด้วยตลาดภายในและการคุ้มครองผู้บริโภค (IMCO) ที่ออกมาเมื่อเดือนก่อนตามข้อเสนอของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) ที่ให้ละเว้นการบังคับให้ทำประกันยานยนต์กับจักรยานไฟฟ้าแบบ pedelec คือจักรยานที่มีระบบขับเคลื่อนหลักเป็นการปั่นเท้าของผู้ขี่เช่นเดียวกับจักรยานทั่วไป แต่ติดเครื่องยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเข้าไปช่วยขับเคลื่อนในยามที่ต้องการ เช่น การขี่ขึ้นเนินหรือสะพานสูง

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งก็คือรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของกลุ่มประเทศที่มาร่วมกันเป็นสหภาพยุโรป (European Union – EU) ต้องการให้มีการบังคับทำประกันเช่นนั้น โดยโต้ว่า ยานพาหนะใดๆก็ตามที่มีเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบใดและใช้ในสถานการณ์จราจรเช่นไร ควรได้รับการปฏิบัติต่อเช่นเดียวกับยานยนต์ และมีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องทำประกันยานยนต์ซึ่งมีราคาแพง แม้ว่าจะมีประกันภัยบุคคลที่สามแล้วก็ตาม  ECF รู้สึกว่า การที่จักรยานที่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้าช่วยต้องจ่ายค่าประกันในราคาแพงเช่นนี้ไม่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชนที่มีบุคคลที่สาม เนื่องจากความเร็วในการเดินทางที่แม้จะใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าช่วยแล้วนั้นมีค่าเฉลี่ยพอๆกับจักรยานทั่วไป

ร่างรายงานของ IMCO ที่รัฐสภายุโรปใช้ในการลงมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ.นั้น ใช้ชนิดของยานยนต์ในการพิจารณาการบังคับทำประกัน โดยระบุให้ไม่รวมจักรยานที่ใช้เท้าปั่นเป็นหลัก และมีเครื่องยนต์ช่วยที่มีกำลังน้อยกว่า 250 วัตต์ ซึ่งเครื่องยนต์นี้จะตัดเมื่อความเร็วขึ้นไปถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  pedelecs ที่ทำความเร็วมากกว่านั้นต้องทำประกันเหมือนยานยนต์อื่น แม้ว่ารัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปจะสามารถยกเว้น pedelecs  แบบนี้ได้ด้วยในระดับชาติของตน  แน่นอนว่า รัฐสมาชิก EU สามารถยืนยันให้มีการทำประกันบุคคลที่สามประเภทอื่นกับยานพาหนะใดๆ ที่อยู่นอกชนิดที่อนุมัติในระดับชาติได้ด้วย

แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้ (คือแค่การผ่านมติรับรองของที่ประชุมใหญ่ของรัฐสภายุโรป) สภายุโรป (European Council – EC) ซึ่งประกอบด้วยรัฐสมาชิกและผู้ร่วมออกกฎหมาย ยังมิได้มีการพูดจาหารือกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในประเด็นนี้ แม้ว่าสภายุโรปจะยังไม่ได้ตกลงตัดสินใจว่าจุดยืนสุดท้ายของตนเป็นเช่นไร  ทาง ECF ก็หวังว่าสภาจะฟังข้อที่ตกลงเห็นชอบกันอย่างแข็งขันในรัฐสภา โดยจะทำงานต่อ ติดต่อรัฐสมาชิก พยายามชวนโน้มน้าวใจให้พวกเขาเห็นด้วยกับรัฐสภาว่า กฎหมายบังคับการทำประกันยานยนต์นั้นไม่เหมาะกับจักรยานที่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานต่ำช่วย

ข่าวนี้สำคัญและเกี่ยวข้องกับไทย เพราะในไม่ช้าก็เร็ว ไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมที่ต่อไปการเดินทางจะกระทำด้วยยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยาน หรือยานพาหนะใดๆ เป็นสำคัญเช่นกัน ซึ่งเป็นกระแสและทิศทางที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เพียงแต่ในยุโรป เพื่อขจัดปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น มลภาวะในอากาศจากฝุ่นขนาดเล็กที่ในเมืองเกิดขึ้นเป็นหลักจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่ใช้ในยานยนต์ส่วนใหญ่ที่สุด และสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่ไทยเป็นสมาชิกด้วย รัฐบาลผู้บริหารและรัฐสภาที่ออกกฎหมายของประเทศไทยจึงน่านำประเด็นข้างต้นนี้มาพิจารณาเช่นกัน

——————————————————————————————————————————————————————–

กวิน ชุติมา   กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และเหรัญญิกสถาบันการเดินและการจักรยานไทย  เรียบเรียงจากEuropean Parliament officially takes its position to exclude pedelecs from mandatory motor insurance เขียนโดย Ceri Woolsgrove ในจดหมายข่าวของ ECF เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 (https://ecf.com/news-and-events/news/european-parliament-officially-takes-its-position-exclude-pedelecs-mandatoryqqqqq)

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและสถาบันการเดินและการจักรยานไทยเป็นสมาชิกของ ECF ซึ่งเป็นเครือข่ายนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกขององค์กรเอกชนที่ส่งเสริมการใช้จักรยาน โดยเฉพาะการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและเพื่อการท่องเที่ยวนันทนาการ

Print Friendly, PDF & Email