Home ข้อมูลความรู้ บทความ 5Tips ปั่นจักรยานหลังปลดล็อคจากโควิด-19


ช่วงนี้แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ และเราทั้งหลายเริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่สิ่งที่ต้องย้ำคือเราทุกคนยังต้องเฝ้าระวัง ไม่ประมาทด้วยการถือกฎ Social Distancing และรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดรอบ 2 รอบ 3 กลับมานั่นเอง

และนี่คือ 4 ข้อแนะนำสำหรับการขี่จักรยานให้ปลอดภัยหลังปลดล็อคจากโควิด-19 ค่ะ

ขี่คนเดียว : ขี่แบบฉายเดี่ยวปั่นคนเดียวปลอดภัย เนื่องจากเมื่อเคลื่อนไหวเร็วๆ ละอองฝอยน้ำลายสามารถปลิวลอยไปติดคนข้างหลังได้ไกลเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการรักษาระยะห่างกันมากกว่าการยืนหรือเดินปกติที่เราคุ้นเคยดีที่สุดค่ะ

งดสังสรรค์ : งดสังสรรคเม้าท์มอยระหว่างขี่และหลังขี่ เรียกว่ายังต้องเข้มข้นกับการระยะห่างเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มขี่จักรยานที่โปรดปราน นั่งล้อมวงคุยกันเรื่องทริปปั่นครั้งหน้า อาจต้องเลี่ยงไปก่อนแล้วเปลี่ยนไปคุยแบบ online แทน

สวมหน้ากาก(อนามัย) : ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาสนับสนุนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ดังนั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหรือผ้าบัฟปิดหน้าเมื่อขี่จักรยานจึงเป็นหนึ่งวิธีป้องกันและช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทำ

สะอาดปลอดเชื้อ : รักษาความสะอาด หมั่นล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ลดการใช้มือไปจับสัมผัสหน้า รวมถึงการเช็ดทำความสะอาดจุดที่สัมผัสจักรยาน เช่น แฮนด์ เบาะ ฯลฯ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน ถือเป็นอีกวิธีง่ายๆ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้นักปั่นทั้งหลายได้

ทำตามกฏ : การ์ดอย่าตก ควรทำตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนใช้งาน การวัดไข้ก่อนเข้าไปใช้สวนสาธารณะ สนามขี่จักรยาน รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการหรืองดใช้บริการในบางจุด อาจไม่สะดวกสบายเต็มร้อยแต่ช่วยลดความเสี่ยงได้

Print Friendly, PDF & Email