Home ข้อมูลความรู้ บทความ เมืองตรัง เมืองไร้เสาไฟฟ้า สุดแสนจะน่าอยู่


เรียบเรียงโดย: นนทนีย์ วิบูลย์กุล และอัจจิมา มีพริ้ง

ที่มาภาพ: https://pixabay.com/th/photos/1526138

ปัญหาเสาไฟฟ้าบนดิน และสายไฟฟ้าที่พันกันยุ่งเหยิง เป็นหนึ่งในปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน ทำให้หลายๆ คนรู้สึกว่าเมืองมีความน่าอยู่ลดลง ทัศนียภาพไม่สวยงาม แถมการที่มีสายไฟฟ้าพันกันระหว่างทางเดินเท้าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างทางได้อีกด้วย


แต่ล่าสุดเราสามารถเห็นเมืองตัวอย่างที่ดี
ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหลายๆ เมืองในประเทศไทยนั่นก็คือ จ.ตรัง


จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหาสายไฟฟ้า การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของจังหวัดตรังดำเนินการโดยวิศวกรจากต่างประเทศ และวิศวกรของไทย ได้ขุดเจาะลงไปใต้ดินลึกประมาณ 4-5 เมตร เพื่อนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงใต้ดิน

ทำให้ตรังกลายเป็นเมืองที่ไม่มีเสาไฟฟ้า ทัศนียภาพโดยรวมของเมืองสวยงามมากขึ้น เพราะไม่มีเสาไฟฟ้าเกะกะทางเดิน ช่วยให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของประชาชนในการสัญจรทางเท้า และถนนทั่วไป อีกทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้ดูเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้ที่อยู่อาศัย ยกระดับภาพลักษณ์การพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆ ในประเทศไทย

เราไปดูภาพสวยงามหลังจากที่เอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้วกันดีกว่า……

ที่มาภาพ: https://travel.trueid.net/detail/7erNp7k5WW9e

ที่มาภาพ: http://4bmntrangcity.myreadyweb.com/article/topic-7467.html

ที่มาภาพ: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/666

ที่มาภาพ: https://sites.google.com/site/sitesuchanartt504/kh-ri-st-cakr-trang

อ้างอิง

1.https://today.line.me/th/v2/article/rLMWY0

2.https://www.home.co.th/living/topic-10234

Print Friendly, PDF & Email