Home ข้อมูลความรู้ บทความ โฮจิมินห์ พื้นที่สีเขียว และการสร้างเมืองที่ยั่งยืน


แปลและเรียบเรียงโดย: นนทนีย์ วิบูลย์กุล และอัจจิมา มีพริ้ง

ที่มาภาพ: https://www.independent.co.uk/travel/48-hours-in/ho-chi-minh-city-guide-what-do-saigon-weekend-break-48-hours-vietnam-best-restaurants-bars-hotels-a7799301.html


คำว่า ความยั่งยืน (Sustainability) อาจดูเหมือนเป็นคำที่คนในสังคมเริ่มคุ้นหูมากขึ้น ความยั่งยืนถูกพูดถึงมากขึ้นในแนวคิดการพัฒนาเมืองและประเทศ โดยความหมายนัยยะสำคัญของความยั่งยืนคือการหาแนวทางตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไปพร้อมกับการนึกถึงผลลัพธ์การพัฒนาในระยะยาวสำหรับคนรุ่นหลัง ดังนั้นการพัฒนาที่ดีจึงไม่ควรเป็นการพัฒนาเพียงเพื่อดูผลลัพธ์ในปัจจุบันเพียงเท่านั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นแนวคิดที่ถูกปรับใช้ในการดำเนินนโยบาย หรือ โครงการต่างๆ มากขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติ และ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาระยะยาว

หากเรามองถึงการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนนั้น ประเด็นหนึ่งที่เราไม่สามารถไม่พูดถึงไม่ได้ นั้นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ว่า ค่าเฉลี่ยอัตราพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรควรอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคนหรือมากกว่า

อีกหนึ่งเมืองที่น่าจับตามองคือ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ที่มีความพยายามในการพัฒนาเมืองโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างจริงจัง โดยโฮจิมินห์ซิตี้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนในเขตเมืองชั้นในเป็น 10-15 ตารางเมตรภายในปี 2020

และทางการท้องถิ่นของนครโฮจิมินห์ได้เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วเมือง ตามแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวของรัฐบาล ล่าสุด สามารถขยายพื้นที่สีเขียวได้มากกว่า 800 ล้านตารางเมตรดังนั้นรัฐบาลเวียดนามได้มองเห็นความสำคัญในการลงทุนสำหรับการพัฒนาสร้างเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable Cities) โดย Green Buildings (การสร้างพื้นที่สีเขียว) เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการสร้างเมืองที่ยั่งยืนของโฮจิมินห์ซิตี้

ที่มาภาพ: https://ycpsolidiance.com/article/ho-chi-minh-city-and-hanoi-are-investing-billions-to-become-sustainable-cities


ในอดีตเมืองโฮจิมินห์อาจเหมือนหลายๆ เมืองในประเทศอาเซียนที่พยายามให้ความสำคัญในด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการลงทุนมาเป็นอันดับหนึ่ง ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพเมืองและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอาจมาเป็นลำดับรอง แต่เมื่อกระแสแนวคิดการพัฒนาของโลกได้เปลี่ยนไป เวียดนามกลับกลายเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่พยายามผลักดันการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนให้เห็นเป็นรูปธรรม การสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งในแง่ความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวในเมือง สวนสาธารณะ เด็ก ไปจนถึง ผู้สูงอายุ สามารถรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในการมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในเมือง และการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนของโฮจิมินห์สามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในโฮจิมินห์มากขึ้นอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยนั้น ทุกเมืองใหญ่ก็พยายามส่งเสริมให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดได้ หรืออย่างน้อยใกล้เคียงมาตรฐานของ WHO เช่น กรุงเทพมหานครเมืองขนาดใหญ่เทียบเท่าโฮจิมินห์ มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 6 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่ทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานอยู่ที่ 16 ตารางเมตรต่อคน

ที่มา

1.ไทยพับบลิก้า. โฮจิมินห์ซิตี้เมืองเศรษฐกิจเวียดนาม ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 – 15 ตรม./ประชากร 1 คน. (2019). ที่มา [ออนไลน์] https://thaipublica.org/2019/05/ho-chi-minh-city-green-area-trees/

2.Voice Online. โฮจิมินห์สร้างพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั้งเมือง.(2013). ที่มา [ออนไลน์] https://www.voicetv.co.th/read/80807

3.Michael Sieburg. Ho Chi Minh City and Hanoi are Investing Billions to Become Sustainable Cities. (2018). ที่มา [ออนไลน์] https://ycpsolidiance.com/article/ho-chi-minh-city-and-hanoi-are-investing-billions-to-become-sustainable-cities

Print Friendly, PDF & Email