Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ News ที่นี่ชุมชนจักรยาน

ที่ไหนกัน! มีชุมชนที่มีคนใช้จักรยานเดินทางไปไหนมาไหนในชีวิตประจำวัน
ก็ที่นี่ไงครับ ชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ที่ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่บ้านที่ยั่งยืน

รายงานพิเศษจากกมล หอมกลิ่น
โครงการสื่อสารสาธารณะอีสานสร้างสุข
มูลนิธิสื่อสร้างสุข
#นิตยสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 เดือนมีนาคม 2560
#ทางอีศาน

Print Friendly, PDF & Email