Home สื่อและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ News คลองจิกชวนปั่นร่วมสร้างชุมชนจักรยาน


ตามที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ถึงการไปเยี่ยมเยียนโครงการชุมชนจักรยานตำบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ของทีมงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปีที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยเป็นผู้ดำเนินงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคมนี้ ทางโครงการชุมชนจักรยานคลองจิกได้จัดกิจกรรม “คลองจิกชวนปั่น” ขึ้นเป็นการเปิดตัวชมรมจักรยานตำบลคลองจิกอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณโรงเรียนและวัดวิเวกวายุพัด ชุมชนคลองทราย หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


งานเริ่มแต่เช้าโดยมีนางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นพิธีกร, อาจารย์วิมลลักษณ์ พรรณวิเชียร ข้าราชการครูบำนาญ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานตำบลคลองจิก และประธานชุมชนคลองทราย เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร ให้เกียรติมาเป็นผู้เปิดงาน มีการขี่จักรยานรณรงค์ออกจากที่จัดงานผ่านไปในชุมชนรายรอบแล้วกลับมาจบที่จุดเริ่มต้นเป็นระยะทางกว่าสี่กิโลเมตร ทำให้ได้เห็นสภาพของเส้นทางที่คนในพื้นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และชาวบ้าน และมีนักจักรยานจากชมรมต่างๆ ในอยุธยามาช่วยขี่กำกับดูแลขบวน


หลังกินอาหารเช้ากันแล้วก็เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้จักรยานโดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่ตำบลหนองจิก จัดในบรรยากาศที่เป็นกันเองใต้ร่มไม้ใหญ่หน้าพระอุโบสถเก่าที่รัชกาลที่ 5 ยกมาถวายจากวัดเบญจมบพิตรที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2440 เนื่องจากเป็นวัดที่ท่านโปรด เสด็จมาบ่อยครั้งเมื่อแปรพระราชฐานมาพระราชวังบางปะอิน (ตัววัดเองนั้นตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2400) การอภิปรายครั้งนี้มีตัวแทนคนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วม เช่น โรงเรียน ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ฯลฯ รวมทั้งผู้แทนของสถาบันฯ คือนายอาระดิน รัตนภู หัวหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ และนายกวิน ชุติมา กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย


ในส่วนนี้ เหรัญญิกของมูลนิธิฯ ได้ให้ข้อสังเกตจากการร่วมขี่จักรยานรณรงค์และข้อมูลที่ได้ทราบถึงสภาพที่เอื้ออยู่แล้วในระดับหนึ่งสำหรับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในพื้นที่นี้ และได้ให้ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ถึงมาตรการต่างๆ ที่อาจนำมาใช้ปรับปรุงด้านต่างๆ ทั้งกฎเกณฑ์กติกาการใช้ถนนร่วมกัน ไปจนถึงสภาพถนน-เส้นทางจักรยาน ให้บุคคลต่างๆ ที่ที่อยู่อาศัยกับสถานที่ที่เดินทางไปในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กขี่ไปโรงเรียน แม่บ้านขี่ไปจับจ่ายซื้อของ ผู้สูงอายุขี่ไปวัด คนงานขี่ไปโรงงาน ฯลฯ อยู่ในระยะที่สามารถขี่จักรยานได้สบายๆ แต่ยังไม่ได้ใช้จักรยาน รู้สึกว่าสะดวก สบาย ปลอดภัยที่จะใช้จักรยานเดินทาง และหันมาใช้จักรยานกันให้มากขึ้นไปอีก เช่น เป็นไปได้ที่จะมีเด็กนักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียนมากยิ่งขึ้นจากขณะนี้ที่กว่าหนึ่งในสามก็ใช้จักรยานมาโรงเรียนอยู่แล้ว


หลังการอภิปราย มีการจับสลากจักรยานกว่าสิบคันที่ได้รับบริจาคมาจากศิษย์เก่าให้เป็นรางวัลกับเด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการใช้จักรยานให้มากขึ้นอีกด้วย เป็นอันเสร็จกิจกรรมในราวสิบโมงเช้า

รายงานโดย กวิน ชุติมา กรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

Print Friendly, PDF & Email