ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เดิน-จักรยาน

นำเสนอในการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ครั้งที่ 7 ประเทศไทย
(The 7th Thailand Bike and Walk Forum)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://forum.ibikeiwalk.org/

 

 

Print Friendly, PDF & Email